Glazba

  • Fotić Vila

Muzika izražava sve ono šte se ne može izraziti rečima, a ne sme ostati neizrečeno.
Victor Hugo

Nazad